Menu

Welkom op de website van Praktijk ZelfinZicht

Een site met informatie over integratieve psychotherapie en ouderbegeleiding. Binnen mijn praktijk bied ik tevens meditatieve cursussen aan.

Ieder mens krijgt hier en daar te maken met veranderingen in zijn of haar levensloop. Deze kunnen als moeilijk worden ervaren en iets van je vragen wat nieuw voor je is. Uitdagende veranderingen kunnen zich onder andere voordoen op het gebied van werk, relaties, opvoeding, (dreigend) verlies van een dierbare en/of op het gebied van gezondheid. Wanneer je 'vast' zit in een aspect van je leven en je op eigen kracht niet meer (voldoende) verder komt, kan ondersteuning welkom zijn. Samen maken we inzichtelijk welke aspecten als lastig worden ervaren en waar deze innerlijk mee verbonden zijn. Mijn ondersteuning is erop gericht om vanuit jezelf beter om te gaan met de ervaren blokkade(s) zodat er weer ruimte en een nieuw gevoel van zelfvertrouwen ontstaat.